ทนายสระบุรี ดอทคอม EP 1 ปฐมบท นิวนอร์มอลวิชาชีพทนายความ

 


นิวนอร์มอลวิชาชีพทนายความ

นวัตกรรมที่เกิดจากการผลักของเทคโนโลยี (Technology-push) 

นอกจากต้องทบทวนกฎหมายและศึกษากฎหมายที่บัญญัติใช้บังคับใหม่แล้ว

ทนายความทุกท่านต้องปรับตัวยอมรับเทคโนโลยีที่กำลังก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว

ขอให้กำลังใจทนายความทุกท่านความคิดเห็น